Wie ben ik?

Wie ben ik


Als kinderen zich moeten voorstellen, wordt meestal het volgende rijtje opgesomd: Ik ben X, ik heb X huisdieren, ik heb een broer/zus, mijn hobby’s zijn….. Wij, volwassenen, leren hen dat ook vaak op deze manier aan….Hoe graag zou ik nu niet deze opsomming gebruiken 🙂

Wie ben ik? Gewoon…. Ik ben Lies.
Ik hou van alles wat met bewegen te maken heeft. Beweging zie ik als een middel om letterlijk en figuurlijk stappen vooruit te zetten. Ik help graag mee met dat bewegingsproces. Stilzitten is niet mijn sterkste kant, integendeel zelfs.
Ik hou van de natuur en geniet ten volle wanneer ik met gesloten ogen de zonnestralen op mijn gezicht kan voelen.

Ik hou ervan om iemand zich beter, sterker te laten voelen, om iemand te laten voelen dat hij zo veel kan. Het maakt me blij om iemand te zien groeien en om daar zelf een rol in te spelen, in dat groeiproces….. Iemand anders laten groeien, laat mezelf ook groeien… Gewoon-Lies!

Wandelen, klimmen, koken, weekendjes de natuur in gaan, soms heel veel nadenken en soms helemaal niet, soms mijmeren en piekeren en soms ook de slappe lach hebben en niet meer kunnen stoppen met lachen. Vol energie zitten en soms ook heel erg moe zijn… Ook dat is Gewoon-Lies!

In 2005 ging ik van start als kinesitherapeut en ergotherapeut in een Revalidatiecentrum voor kinderen. 15 jaar maakte ik daar deel uit van het vroegbegeleidingsteam, een multidisciplinair team, verantwoordelijk voor de diagnose en therapie van baby’s en peuters. Dit waren vooral kindjes met een genetische afwijking, motorische achterstand, voorkeurshouding, neurologisch probleem (CP – Cerebral Palsy), … Daarnaast gaf ik ook therapie aan kleuters en kinderen van het lagere onderwijs met een verscheidenheid aan ontwikkelingsuitdagingen. Kinderen met ADHD, ADD, DCD, ASS, maar ook algemene ontwikkelingsproblemen.
Ik heb mij in de loop van die jaren gespecialiseerd in Bobath therapie en ADHD.
In februari 2020 ben ik ingestapt in een groepspraktijk waar ik de kinderkinesitherapie op mij nam.
Vanaf september 2021 kan je bij mij thuis terecht, een gezellige, warme ruimte waar je je thuis mag voelen en vrij kan BEWEGEN!


Dit alles is Gewoon-Lies!

Therapieverloop


Aanmelden

Je kan je telefonisch of via email aanmelden.

Intake

De intake bestaat uit een gesprek waarbij ik luister naar jullie verhaal. Hoe is de zwangerschap/bevalling verlopen? Hoe ontwikkelt jullie kind zich? Wat loopt er goed? Waar maken jullie je zorgen om? Zijn er al onderzoeken gebeurd?….
Tijdens dit gesprek is het aangewezen om jullie kindje mee te brengen zodat ik meteen al een eerste observatie kan doen. Indien de leeftijd van jullie kind dit al toelaat, probeer ik om jullie kind te betrekken in ons gesprek en te polsen naar de eigen beleving.
Bij de intake breng je het doktersvoorschrift (huisarts of pediater), klevertje van de mutualiteit en de Kids-ID (als je kindje dit al heeft) mee. Dit heb je nodig in het kader van terugbetaling door de mutualiteit.
Indien er al (medische) onderzoeksverslagen of andere documenten zijn, is het aanbevolen deze mee te te brengen.

Ben je als ouder nog niet bij een dokter geweest maar maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind, kan je altijd al bij mij terecht voor een observatie en advies.

Therapieverloop

Therapie

 • Alle therapiesessies duren een half uur met uitzondering van de sessies van een uur voor kinderen met neurologische aandoeningen.
 • Meestal wordt de therapie individueel gegeven, zonder aanwezigheid van de ouders. Na elke sessie wordt er de laatste minuten steeds een korte feedback gegeven over de therapie. Dit kan ook via mail of telefonisch indien gewenst. Bij kindjes die langdurig op therapie komen, plan ik op regelmatige tijdstippen graag een overleg in om de evolutie te bespreken. Bij baby’s blijven de ouders er natuurlijk bij.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn, annuleer de afspraak tijdig. Een afspraak niet tijdig geannuleerd, wordt aangerekend.

Gestandaardiseerd onderzoek indien nodig

Indien reeds bij intake en eerste observatie blijkt dat courante pathologie (18 beurten/jaar) niet voldoende zal zijn om het gewenste effect te bekomen, kan er meteen afgesproken worden om het kind te onderzoeken. Dit gebeurt door middel van gestandaardiseerde testen. Nadien wordt er een verslag van gemaakt dat aan de arts gegeven wordt. Op basis van het resultaat zal een aanvraag voor verlengde behandeling gedaan worden bij de mutualiteit.

Anderzijds kan het ook dat de therapie wordt opgestart en dat er pas na een aantal sessies gezien wordt dat er meerdere beurten nodig zijn. In dit geval wordt met de ouders bekeken welke opties er zijn binnen de huidige regelgeving.

Wie kan ik helpen


Baby’s en peuters

Vaak zijn het de ouders zelf die voelen dat er iets niet ‘klopt’ met de motoriek, het bewegen van hun kindje en gaan ze zelf op zoek naar hulp. Daarnaast zijn het ook vaak dokters die het advies geven om kinesitherapie te volgen. Er kan een algemene vertraging zijn waardoor mijlpalen niet of moeilijker bereikt worden. Een stoornis in de vroege ontwikkeling kan ook waarbij de diagnose dan vaak een neuromotorische stoornis is (bv Cerebral Palsy). In beide gevallen is Vroegbegeleiding of Bobath aangewezen.

Kleuters en kinderen van de lagere school

Eens kinderen naar school gaan, wordt er meer van hen verwacht en dan beginnen er soms zaken, die iets minder goed gaan, op te vallen. Ouders, school, CLB, arts, spelen een belangrijke rol in het opmerken.
Bij kleuters merkt de juf soms op dat de fijne en grove motoriek niet zo vlot verloopt als bij andere kinderen. Scheuren, rijgen, knippen,… gaan moeizamer dan leeftijdsgenootjes. In de turnles valt je kindje vaker. Springen, met de bal gooien, rollen,… lukken niet zo goed.
Op deze leeftijd komen er meer signalen van de leerkracht omdat er meer verwacht wordt van het kind. Schrijven lukt niet goed, onhandigheid, niet kunnen plannen, motorisch uitvallen in vergelijking met de rest,… zijn vaak signalen.
Psychomotoriek, Bobath, Schrijfmotoriek zijn hierbij aangewezen.

Jong volwassenen

Jongeren, jong volwassenen met Cerebral Palsy, kunnen bij mij terecht voor Bobath therapie.

Maak je je zorgen, voel je dat er iets niet ‘klopt’ met de ontwikkeling, volg dan je gevoel. Hoe sneller er een observatie, advies, begeleiding,… gebeurt, hoe sneller er een positief gevolg, effect kan zijn.
Hoe jonger het kind, hoe sneller er een effect is en hoe korter de begeleidingsduur wordt!

Kinderen en volwassenen

Kinderen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor ademhalingskine, ongeacht de oorzaak, pathologisch, stress gerelateerd / hyperventilatie, luchtweginfecties … Daarnaast ook voor relaxatie, perfectionisme, stressreductie, ….

Wie kan ik helpen?

Aanbod


Welke vorm van therapie ik ook gebruik, bij aanvang van de therapie pols ik heel sterk naar wat het kind én de ouders zelf belangrijk vinden. Wat willen ZIJ leren of kunnen en wat hun hulpvraag is. Op basis daarvan bepalen we samen de  doelstellingen en passen we de therapie aan. Permanente evaluatie is een vast onderdeel binnen de therapie. Herhaling is één van de sleutelwoorden van mijn therapie. Een kind leert immers door herhaling. Oefeningen worden aangeboden, herhaald en zo opgebouwd door telkens een element (of meerdere elementen) te veranderen: ander materiaal, andere uitgangshouding …
De therapieën kunnen ook overlappen en zijn niet altijd zo eenduidig in een hokje te duwen. Zo kan ik bijvoorbeeld wobbeloefeningen integreren in een sessie psychomotoriek. Zo kan ik een bepaalde handling (Bobath) doen bij een kind tijdens een evenwichtsoefening (psychomotoriek).
Omdat een kind meer is dan enkel en alleen het motorische en omdat motoriek niet geïsoleerd kan gezien worden van de totale persoon, kijk ik tijdens de therapie ook naar dat totale plaatje: het emotionele, het cognitieve, het handelingsinzicht, …
Tevens wil ik sterk benadrukken dat mijn focus niet op ‘het presteren’ ligt maar wel op ‘het plezier van bewegen’.

Vroegbegeleiding


Begeleiding voor baby’s en peuters die een duwtje in de rug nodig hebben.
Hoofdje rechtop houden, omrollen, zitten, kruipen, zich recht trekken, … zijn allemaal motorische mijlpalen die een baby en peuter doorlopen. Het lijkt soms alsof ze elke week iets nieuws leren.
Bij sommige baby’s verlopen deze mijlpalen anders, moeizamer of op een later tijdstip. Deze kleintjes hebben een vertraagde of een verstoorde motorische ontwikkeling. Op een speelse manier wordt, door het aanbieden van oefeningen en welbepaalde handelingen de motoriek en de ontwikkeling gestimuleerd.
Ouders worden heel nauw betrokken binnen dit proces waarbij tips, oefeningen, handelingsmethodes (andere manieren om hun kindje vast te houden/neer te leggen) aangeleerd en meegegeven worden.
Voorbeelden waarbij vroegbegeleiding zinvol is: voorkeurshouding, niet/moeilijk komen tot een bepaalde mijlpaal (omrollen kruipen, …), poepschuivers, kinderen met een afgeplat hoofdje, eenzijdig bewegen, lage spierspanning…..

Vroegbegeleiding

Psychomotoriek


Psychomotoriek is een overkoepelende term waarbij  de algemene ontwikkeling groeikansen krijgt door middel van bewegen en richt zich naar kleuters en kinderen van het lager onderwijs.
In de eerste plaats wordt de motoriek gestimuleerd. Naast de motoriek worden er, door het geven van bewegingsopdrachten, ook andere ontwikkelingsdomeinen aangesproken: Een groeiend lichaamsbeeld en -besef, een verbeterd ruimtelijk oriënteringsgevoel, ….
Door een gerichte en langzame, graduele opbouw in de opdrachten, krijgt het kind een positieve ervaring. Er ontstaat plezier aan bewegen. Het zelfbeeld verbetert door het beleven van positieve ervaringen.
Niet enkel de grove motoriek maar ook de ontwikkeling van de fijne motoriek valt onder het luik ‘psychomotoriek’. Is er sprake van ‘onhandigheid’ of is coördinatie moeilijk, dan wordt door een gerichte aanpak gestreefd naar een verbetering van de fijne motoriek.
Psychomotoriek benadert het kind dus in zijn totaliteit en heeft een impact op het motorische, het emotionele en het cognitieve.

Alles nog eens op een rijtje. Psychomotoriek grijpt ‘bewegen’ aan om te oefenen op

 • Grove motoriek: springen, rollen, huppelen, evenwicht, ….
 • Fijne motoriek: knippen, kleuren, veters strikken, parels rijgen, knopen dicht doen, met mes en vork eten, ….
 • Oog-handcoördinatie: gooien en vangen, ….
 • Ruimtelijke oriëntatie en inzicht: inzicht in ruimte, ….
 • Verbeteren van lichaamsbesef en -organisatie
 • Automatiseren van motorische basisvaardigheden
 • Planning, werkgeheugen, inhibitie, time-management, concentratie, …..
 • Positieve ervaring opdoen en zo meer zelfvertrouwen krijgen
 • Lateralisatie

Psychomotoriek
Psychomotoriek

Schrijfmotoriek


Schrijfmotorische therapie is een specifiek onderdeel van psychomotoriek. Het gaat hierbij niet om spellings-of taalproblemen maar wel om het motorisch aspect van schrijven: lettervorming, schrijfhouding, krachtdosering, ….
Belangrijk om weten is dat de basis van het schrijven reeds in de kleuterklas gevormd wordt. Schrijfmotoriek richt zich dus zowel naar kleuters als kinderen van het lager onderwijs.
Zowel motorische vaardigheden, motorische planning of visueel-motorische aspecten kunnen aan de basis liggen van schrijfproblemen.
De therapie richt zich, afhankelijk van de noden, naar verschillende aspecten

 • Voor kleuters betekent dit vooral bewegen: van grote bewegingen vanuit de schouder, naar de elleboog, via de pols naar fijne bewegingen met de vingers.
 • Vingeroefeningen in functie van een betere vingercontrole en zo een betere schrijfbeweging
 • Aanleren van een goede schrijfhouding en juiste pengreep
 • Aanleren van de juiste lettervorming
 • Gerichte oefeningen voor het controleren van de tonus (spierspanning) om zo krampachtige schrijfbewegingen te reduceren of te vermijden
 • Oefeningen om de ruimtelijke oriëntatie te verbeteren

Schrijfmotoriek

Bobath therapie


Bobath Therapie

Wanneer de normale ontwikkeling niet vanzelfsprekend, moeizaam verloopt dan kan verder onderzoek uitwijzen dat er een neurologische stoornis is. Deze neurologische stoornis zorgt voor die moeizame ontwikkeling en dan dringt zich neuromotorische therapie op. Bobath therapie is een onderdeel hiervan waarbij ik me vooral richt naar kinderen met CP. Er is geen leeftijdsgrens bij deze therapie, CP – Celeberal Palsy verdwijnt immers niet.
Bobath therapie richt er zich in de eerste plaats op om de tonus (spierspanning) te normaliseren. De ‘verkeerde’ bewegingspatronen die het kind gebruikt worden afgeremd door ze het ‘normaal’ bewegen te laten ervaren. Ze worden uit het ‘foute’ bewegingspatroon gehaald en in een ‘betere’ houding gebracht om zo bewegingspatronen uit te lokken die zo dicht mogelijk aanleunen bij het ‘normaal’ bewegen. Door deze steeds herhalende ervaring ontwikkelt het kind de mogelijkheid om op termijn zelf ook een betere controle over houding en beweging te ontwikkelen. Positief gevolg hiervan is dat ze zo steeds functioneler worden in hun eigen omgeving. En net dat is een belangrijk doel van Bobath therapie.
Binnen Bobath therapie worden ouders sterk betrokken: correcte positionering, hoe dragen ze hun kind het best, wat is de beste zithouding om te eten, …. Dit wordt aangeleerd en besproken.

Wobbelyoga


WobbelyogaWobbelyoga is een vorm van kinderyoga die uitgevoerd wordt op, onder, naast een Wobbel (wiebel)plank. Door de continue bewegingen van de Wobbel wordt ‘houdingen bewaren’ steeds uitdagender. Je kiest zelf hoeveel uitdaging je wil: veel schommelen, minder schommelen, een klein beetje maar. Lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen groeien, evenwichtsgevoel en spierkracht nemen toe. Het schommelende effect van de Wobbel brengt tegelijkertijd ook rust.

De Wobbelyoga wordt wekelijks aangeboden in 2 kleine groepjes van 5 tem 8 jaar en 9 tem 13 jaar en duurt telkens een uur. Je kan per losse beurt betalen aan 12 € of een 10-beurtenkaart kopen voor 100€. Instappen kan op elk moment, zolang er plaats is. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

 

start datum 5 tem 8 jaar 9 tem 13 jaar
woe. 10 november 14u – 15u /
do. 11 november / 17u – 18u

Individuele Wobbelsessies bij u thuis of in de praktijk zijn ook mogelijk, ongeacht de leeftijd. Hiervoor neemt u best telefonisch of via mail contact op.

Wobbel Yoga

Ademhalingskine


Ademhalingskinesitherapie

Deze therapie richt zich tot baby’s, jonge kinderen en volwassenen met chronische of steeds terugkerende luchtweginfecties. De therapie richt zich tot het losmaken van de slijmen zodat ze beter kunnen opgehoest worden en er opnieuw beter kan geademd worden. Tevens bied ik ademhalingstherapie / ontspanningsoefeningen aan voor mensen die kampen met hyperventilatie of een foutief ademhalingspatroon te wijten  aan bijvoorbeeld stressgevoeligheid.

Prenatale kinesitherapie


Je bent zwanger! Proficiat!

Een zwangerschap brengt veel veranderingen met zich mee. Je lichaam dat groeit en bloeit, het ‘nieuwe leven’ dat in je zit, de emotionele veranderingen die dit met zich meebrengt (gezinsuitbreiding, hormonaal, relationeel, vermoeidheid …).

Om je te begeleiden tijdens de zwangerschap en je voor te bereiden op de bevalling is prenatale kinesitherapie een goede ondersteuning. Er worden specifieke oefeningen en tips gegeven om eventuele klachten, zoals rug- en bekkenpijn, incontinentie, … te voorkomen en te behandelen. Ademhalings-en ontspanningstechnieken worden aangeleerd.

Maar waar ik vooral in geloof en wat ik jullie wil meegeven, is dit: de oerkracht van de vrouw. Het geloof in je eigen kracht, je eigen sterkte om het bevallingsproces aan te kunnen en er voor de volle 100% voor te gaan. Dit is, voor mij, het allerbelangrijkste, onze oerkracht, en dit wil ik delen met elke zwangere vrouw.

pexels-pavel-danilyuk-7055748

Postnatale kinesitherapie


Post-natale oefeningen

Wat na de bevalling? Zelf mama zijnde van 2 jongens weet ik hoe graag je als vrouw terug het lichaam wil van voor de zwangerschap. Na de bevalling blijven er kilootjes hangen, spieren zijn verzwakt. De groei van het kindje in de buik heeft gezorgd voor een algemene uitrekking van het lichaam, de algemene conditie is lager dan voorheen, vermoeidheid speelt ons vaak parten, …..
Kunnen we ons lichaam dan terug brengen naar hoe het was voorheen?
Laat ons eerlijk zijn. Kan dit? Ja, misschien wel maar in de meeste gevallen is het niet zo. Is dat erg? Zeker niet, het is even wennen aan je lichaam dat veranderd is maar dat is nu net het mooie… je lichaam heeft net een nieuw leven op de wereld gezet. Je bent mama geworden!
Hoe we onszelf zien na een bevalling en hoe we onze conditie terug op peil krijgen, dat hangt vooral van onszelf af. Hoe we er mee aan de slag gaan.
Wat wordt er aangeboden tijdens de postnatale sessies?
Samen met jou wil ik dat lichaam dat tijdens de zwangerschap en bevalling hard heeft moeten werken, terug in conditie krijgen. Ik luister naar het zwangerschaps-en bevallingsverhaal, de problemen, klachten die er zijn, naar alle positieve elementen, en geleidelijk aan starten we een oefenprogramma op. Oefenreeksen die laagdrempelig en vooral erg toegankelijk zijn om er thuis mee aan de slag te gaan. Tijdens de sessies wordt je begeleid, worden er aandachtspunten aangehaald, krijg je via filmpjes de oefeningen ook mee naar huis, ….
Het gaat over oefeningen die zich richten naar: algemenen spierversterking, bekkenbodem, core stability, algemene conditie.
Naast de aandacht voor het spierwerk gaat er ook een stuk (indien nodig) naar
houdingscorrigerende oefeningen en tips, handling van de baby ifv rugsparend staan/bewegen, een betere houding voor borstvoeding, ….

Shiatsu


Shiatsu: een voor velen onbekend woord. Wat is shiatsu precies?

Shiatsu is een Oosterse behandelmethode die inwerkt op onze levensenergie. Met het gebruik van druk met vingers of handpalm en stretch technieken werk ik op de meridianen, energiebanen in het lichaam. Je kan het letterlijk zien als ‘genezen’ door middel van de handen.
Door de druk en de stretching wordt de flow van energie geoptimaliseerd. Is er stagnatie, ophoping, verminderde stroming…..door stress, vermoeidheid, fysieke ongemakken, ….dan activeert de shiatsutherapie de energie zodat deze weer in balans komt en optimaal kan functioneren. Het herstelt de natuurlijke energie die in ons lichaam zit, haalt de zelfgenezende krachten naar boven.
Shiatsu heeft een sterk holistische visie. De mens wordt in zijn totaliteit bekeken: fysiek, mentaal/emotioneel en spiritueel.

Verloop sessie:
We starten met een kennismaking, het in kaart brengen van de noden, ev problemen. Daarna volgt het invoelen van de hara en een algemene ontspaningsbehandeling.
In de volgende sessies kunnen we dan meer specifiek gaan toespitsen op bepaalde klachten, meridianen/gebieden of gaan we verder met het relaxatie gebeuren, het (terug) laten stromen van de energie.
Een shiatsu wordt gegeven op een mat en bovenop de kleren, niet op de blote huid. Makkelijke en losse kledij is wel aan te raden.

Voor wie
We leven in een maatschappij waar zelfzorg op een laag pitje staat. Waarbij er onvoldoende tijd gegeven wordt aan je eigen ontwikkeling, je eigen ontplooiing, en waarbij stress, vermoeidheid zich opstapelt.
Shiatsu werkt sterkt preventief op het onderhouden van de energie in ons, het blijvend stromend van de levensenergie. Daarnaast kan het helpen tegen allerhande klachten zoals vermoeidheid, stress, emotionele spanningen, spier en gewrichtspijnen, spijsverteringsproblemen, …..
Maar bovenal, shiatsu is een moment voor jezelf. Een moment van ontspanning en relaxatie voor jezelf.

shiatsu massage

Getuigenissen


Gewoon-Lies Ontwikkelingskine - Psychomotoriek - Bobath - Schrijfmotoriek - Wobbelyoga - Ademhalingskine - Pre- & postnatale therapie - Relaxatie - Shiatsu

Lies Demeulenaere

Emanuel Hielstraat 81
9200 Sint-Gillis-Dendermonde

0473 92 16 56

Contact